ชื่อไทย : โสก
ชื่อท้องถิ่น : ชุมแสงน้ำ(นราธิวาส,ยะลา)/ ส้มสุก(เหนือ)/ โสก(กลาง)/ โสกน้ำ(สุราษฎร์ธานี) 
ชื่อสามัญ : Asoka/ Asoke Tree/ Saraca
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Saraca indica L.
ชื่อวงศ์ : CAESALPINIACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ยืนต้น
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ลำต้น :
ไม้ต้นขนาดกลาง สูงได้ถึง 20 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดทรงกลมพุ่มทึบ ปลายกิ่งห้อยย้อยลู่ลง เปลือกเรียบสีน้ำตาลเข้มหรือแตกเป็นร่องตื้นตามยาวและขวางลำต้น
ใบ :
ประกอบแบบขนนก ปลายคู่ เรียงสลับ ยาว 10-50 ซม. ใบย่อย 1-7 คู่ เรียงสลับ ใบรูปรีแกมรูปไข่หรือรูปใบหอก กว้าง 2-10 ซม. ยาว 5-30 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบมน รูปลิ่มหรือรูปหัวใจ แผ่นใบหนาและนิ่มสีขาวห้อยย้อยลง เส้นแขนงใบข้างละ 8-10 เส้น ก้านใบย่อยยาว 2-3 มม.
ดอก :
สีส้มหรือแดง กลีบเลี้ยงเป็นหลอดเรียวยาวประมาณ 1-2 ซม. บริเวณปลายแยกเป็น 4 แฉก รูปไข่กลับแกมรูปขอบขนาน ปลายมนสีส้มหรือแดง ไม่มีกลีบดอก เกสรเพศผู้ 6-8 อัน อับเรณูสีม่วง ออกเป็นช่อแบบช่อเชิงหลั่นที่ปลายกิ่ง ไม่มีกลีบดอก ดอกบานเต็มที่กว้าง 1.2-1.5 ซม. มีกลิ่นหอม
ผล :
เป็นฝักแห้งแตก รูปขอบขนาน กว้าง 2-6 ซม. ยาว 6-30 ซม. ฝักแก่จะแตก 2 ด้าน  เมล็ด รูปไข่แบนมี 1-3 เมล็ด
ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : มกราคม สิ้นสุดระยะติดดอก : กุมภาพันธ์
เริ่มติดผล : มีนาคม สิ้นสุดระยะติดผล : เมษายน

สภาพทางนิเวศวิทยา : นิเวศวิทยา พบอยู่ริมน้ำตามป่าดิบแล้งทั่วทุกภาคของไทยขึ้นได้ดีในดินเกือบทุกชนิด ถิ่นกำเนิด ไทย ลาว ทางใต้ของเวียดนาม และทางแถบหมู่เกาะสุมาตรา การกระจายพันธุ์ การใช้งานด้านภูมิทัศน์ ควรปลูกริมน้ำเพื่อเป็นฉากหลังของพื้นที่หรือให้ร่มเงาเป็นกลุ่ม ดอกสีสดใส
การปลูกและการขยายพันธุ์ : เจริญเติบโตได้ดีตามริมน้ำ แสงแดดจัด เพาะเมล็ด
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ : - ดอกบำรุงธาตุแก้ไอและขับเสมหะ [1] - ใบอ่อนและดอกทำแกงส้ม ยำหรือทำผักจิ้มน้ำพริก [1], [2]
แหล่งอ้างอิง : [1] เอื้อมพร วีสมหมาย และปณิธาน แก้วดวงเทียน. 2552. ไม้ป่ายืนต้นของไทย 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. เอช เอ็น กรุ๊ป จำกัด. กรุงเทพมหานคร. [2] วชิรพงศ์ หวลบุตตา. 2542. ไม้ต้นประดับ เล่ม 1-2. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
ประเภทของการใช้ประโยชน์ :
ไม้ยืนต้น
พืชสมุนไพร
ที่อยู่ :
หมายเหตุ :
รูปพรรณไม้ :
   
Copyright © 2011 Royalpark Rajapruek All rights reserved.
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196 E-Mail : rprp@hrdi.or.th
เริ่มใช้งานระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2554